Vliegenbestrijding bij de bron Met resultaat

FEITEN OVER VLIEGEN

VOORTPLANTING VAN DE VLIEG

Vliegen zijn oorzaak van veel problemen. Ze zijn verantwoordelijk voor veel overlast in en rond uw bedrijf. Onrust bij uw dieren, een
bevuilde stal en bevuilde eieren in legbatterijen zijn onder meer het gevolg. Bovendien brengen ze allerlei ziektekiemen over. Vliegen planten zich vliegensvlug voort. Even rekenen…
Bij een gunstige temperatuur:
• 1000 eitjes per volwassen vlieg
• 15 tot 20 generaties per seizoen
• levenscyclus van ongeveer 14 dagen

Dit betekent dat binnen 4 weken meer dan 500.000 vliegen!!

Levenscyclus van de vlieg

1. Volwassen vlieg:
De volwassen vlieg (die je ziet vliegen) is slechts 15% van de totale populatie vliegen. De overige 85%(!) bevindt zich nog
als eitje, made of pop in bijv. de mestput.

2. Eitjes
De eitjes van de vlieg worden op warme, vochtige en voedselrijke plaatsen gelegd. Denk aan mest en voerresten. Reeds
enkele uren later komen er kleine, witte maden uit.

3. Maden
De made (of larve) verliest 2 keer haar huid. Na 3-4 dagen kunnen de maden volledig volgroeid zijn.

4. Pop
De made is veranderd in een bruine, cilindervormige pop. Hierin ontwikkelt de volwassen vlieg zich. De vlieg kan op
zijn vroegst 7 dagen nadat het eitje is gelegd uitkomen.

GEVOLGEN VAN VLIEGENOVERLAST:

Economische verliezen
Naast het feit dat vliegen irriterend zijn voor de mens vooroorzaken ze ook:
• Stress en onrust (gevolg: verminderde productie van bijv. melk, vlees en eieren; slechtere voederconversie)
• Vliegen op voer veroorzaken een slechtere opname van het voer
• Bevuilen van o.a. lampen en eieren

Diverse ziektes
Vliegen hebben een aparte eetgewoonte. Eerst spugen zij op hun voedsel en slurpen het vervolgens op. Hierdoor zit het insect vol
met kiemen, waardoor verschillende ziektes overgebracht kunnen worden;
o.a.:
• Mastitis
• (Zomer)wrang

1. volwassen vlieg
2. eitjes
3. larve
4. pop

In de stal:
De combinatie van een madendood (Neporex) én vliegendood (Agita of Spy) is pas echt dodelijk!!

Op het dier:
Gebruik Butox: tot 10 weken vliegenvrij!