Effectieve aanpak bij melkvee

Ga direct naar onze producten: 

Vliegenbestrijding in de melkveehouderij

MADENDOOD - Neporex

Neporex

  • Stallen met stro: behandel altijd alle stallen met stro. Een strook van 50cm langs de randen en rondom waterbakken/melkautomaten een strook van 100cm; herhaal dit elke 4-8 weken (of elke keer na uitmesten/opnieuw instrooien).

  • Eenlingbox: behandel elke eenlingbox (stro) bij opzetten

  • Roostervloer: in dun vloeibare mest komt meestal weinig ontwikkeling van vliegen voor. Wekelijks mixen van de mest helpt de ontwikkeling tegen te gaan. In de overgang van ‘natte’ naar ‘droge’ mest zal de meeste ontwikkeling plaatsvinden. Deze oppervlakte behandelen met Neporex (meestal een strook van 0,5 – 1 meter langs de randen).

  • Roostervloer:  De rattenstaartlarve ontwikkelt zich vooral in mest, waar spoelwater uit melkput vandaan komt. Deze ontwikkeling vindt m.n. plaats in de 2e helft van de zomer. Dit gedeelte van de roostervloer ook behandelen.

  • Mestopslag 

VLIEGENDOOD - Strijkmiddelen

Quick Bayt & Agita

  • Strijkmiddelen met seksuele lokstof 

VLIEGENDOOD - Sprayen

K-Othrine

  • voor snelle "Knock-Down"bij vliegenoverlast!

OP DE KOE - Tectonik

Tectonik

Dosering:

  • - 100 Kg: 10ml
  •    200 Kg: 20ml
  • >250 Kg: 25ml

Behandel alle stallen volgens voorschrift