Wet- en regelgeving Biociden

*Let op: Voor professioneel gebruik.

Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie. Het middel mag uitsluitend worden toegepast door (1) personen die in het bezit zijn van een vakbekwaamheidsdiploma ongediertebestrijding dat is afgegeven of verlengd door een door de Ministerie van VROM geregistreerde instelling of geregistreerd bedrijf en dat niet ouder is dan vijf jaren, of (2) personen die in het bezit zijn van een door de Minister van VROM afgegeven bewijs van gelijkstelling dan wel een verlenging daarvan, dat niet ouder is dan vijf jaren of (3) agrarische ondernemers (in het bezit van UBN*) die het middel op eigen bedrijf gebruiken.

*UBN: Een UBN is een uniek nummer voor iedere locatie met runderen, varkens, schapen of geiten. Ook locaties met bedrijfsmatig gehouden konijnen, pluimvee, broedeieren of huisdieren moeten een UBN hebben. Meer informatie: www.rvo.nl

Indien u niet aan een van bovenstaande voorwaarden kunt voldoen, zullen wij uw bestelling van de betreffende biociden moeten annuleren. Het betaalde bedrag zal binnen 14 dagen worden teruggestort op uw rekening; daarbij worden €12,50 administratiekosten in mindering gebracht.