Effectieve aanpak bij vleeskalveren

Ga direct naar onze producten: 

Vliegenbestrijding in de kalverhouderij

In een kalverstal zijn eigenlijk altijd mest, melk- en voerresten aanwezig. Een ideale leefomgeving voor de vlieg. Naast het overbrengen van ziekten, veroorzaken de vliegen een significante lagere daggroei bij kalveren. Onderzoek toont aan dat bij 10 vliegen per voorbeen dit tot ruim 7% minder groei resulteert!

MADENDOOD - Neporex

Neporex

Neporex wordt bij voorkeur 3 dagen na het verwijderen van de mest toegepast. Hierbij dient de gehele roostervloeroppervlakte behandelt te worden. Besteed ook aandacht aan de plaatsen waar mest op de roosters is achtergebleven en alle andere plekken waar mest- en voedselresten zich kunnen ophopen.

VLIEGENDOOD - Strijkmiddelen

Quick Bayt & Agita

  • Strijkmiddelen met seksuele lokstof 

VLIEGENDOOD - Sprayen

K-Othrine

  • voor snelle "Knock-Down"bij vliegenoverlast!

Behandel alle stallen volgens voorschrift