De effectieve aanpak bij pluimvee

De opeenhoping van mest onder de roosters in pluimveestallen verschaft een ideale omgeving voor de voortplanting van vliegen. In die mest leggen vliegen hun eitjes en ontwikkelen de larven zich tot volwassen vlieg.

Het regelmatig verwijderen van mest helpt het probleem te verminderen. Geef de vlieg zich geen tijd om te ontwikkelen en voer de mest met regelmaat af.

De vlieg veroorzaakt veel economische schade. Naast het overbrengen van ziektes, heeft de vlieg zeker negatieve invloed op de productie (vlees en eieren), voeropname, voederconversie en het bevuilen van eieren.

NEPOREX:
Mestafvoer mbv mestbanden

Draai de mest met enige regelmaat af (bij voorkeur elke 4 à 5 dagen). Bij het ‘afdraaien’ van de mest naar de mestopslag behoeft slechts de ‘laatste mest’ (dwz de bovenste laag van de uiteindelijke mestopslag) te worden behandeld met Neporex (hiervoor zijn speciale sprayinstallaties ontwikkeld). In de mest bevinden zich eitjes en maden van de vlieg, die zich ook in de mestopslag doorontwikkelen.

Mest onder roosters:
Het gehele mestoppervlak dient gelijkmatig met Neporex behandeld te worden. De beste resultaten worden verkregen wanneer de eerste toepassing ongeveer één week na het uitmesten plaatsvindt, waarbij de mestlaag niet dikker dan 10 cm mag zijn. De tweede toepassing evt. 14 dagen later uitvoeren. Bij grote mestophopingen kan een derde toepassing noodzakelijk zijn. De toepassing middels spuiten of gieten uitvoeren.

Mestopslag:
Behandel gehele oppervlak van de mestopslag met Neporex, om ontwikkeling van de eitjes en maden te stoppen.

Vergeet niet te behandelen:

  • overblijvende mest, ná het verwijderen
    • nat afval en mest onder drinkplaatsen
    • wateraflopen
    • vochtig, gemorst voedselGoede hygiëne blijft vanzelfsprekend het beste startpunt van effectieve vliegenbestrijding. Verwijder o.a. voerresten, gebroken eieren en dode vogels zo spoedig mogelijk.

LET OP:
Indien mogelijk, geeft de combinatie van Neporex madendood én Agita/Quick Bayt Spray het beste resultaat!