De effectieve aanpak bij varkens

De activiteiten in de varkensstallen worden gehinderd door vliegen. Soms permanent, soms gedurende kortere periode. In een varkensstal is bijna altijd mest aanwezig. Een ideale leefomgeving voor de vlieg, want in die mest leggen de vliegen hun eitjes en ontwikkelen de larven zich tot volwassen vliegen!

Volwassen vliegen brengen ziektes over en hebben een duidelijk negatieve invloed op de voeropname en door de onrust op de voederconversie.

1.      NEPOREX

 1. Stal met volledige roostervloer:
  Neporex wordt bij voorkeur 3 dagen na het verwijderen van de mest toegepast. Hierbij dient de gehele vloeroppervlakte behandelt te worden. Vooral aandacht aan de plaatsen waar mest op de roosters is achtergebleven.

  2. Stal met gedeeltelijke roostervloer:

  Behandel de roosters en de plaatsen onder en rond voeder- en drinkbakken en drinknippels.

  Behandel de plaatsen rond de biggenplaatsen goed, waar mest en voedselresten zich kunnen ophopen.
 2. AGITA: strijk methode
  Quick Bayt Spray: spray methode

Behandel alle stallen volgens voorschrift