VARKENS

Vliegenbestrijding in de varkenshouderij

De activiteiten in de varkensstallen worden gehinderd door vliegen. Soms permanent, soms gedurende kortere periode. In een varkensstal is bijna altijd mest aanwezig. Een ideale leefomgeving voor de vlieg, want in die mest leggen de vliegen hun eitjes en ontwikkelen de larven zich tot volwassen vliegen!

Lees meer Verberg extra tekst